DLA KAŻDEGO COŚ WAŻNEGO” – WSPARCIE RODZIN ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM I INNYMI UZALEŻNIENIAMI

Program jest realizowany w Punkcie Konsultacyjnym Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wielkopolskim. Grupę docelową stanowią osoby uzależnione, współuzależnione i rodziny zagrożone uzależnieniami. Jest dostosowany do warunków lokalnych jako odpowiedź na potrzeby społeczne. Wspiera osobę uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem i jej rodzinę wykorzystując różne formy i metody pomocy i jest odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez osoby zgłaszające się od lat do Punktu Konsultacyjnego.

Program wspiera osobę uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem i jej rodzinę, wykorzystując różne formy i metody pomocy. Rodziny osób zagrożonych uzależnieniem mają duże trudności ze zdefiniowaniem dotykającego je problemu. Poszukują informacji i porady, ale często nie chcą korzystać z oferty ośrodków terapii. Pandemia COVID-19 spowodowała zwiększenie się grupy odbiorców, którzy deklarują problemy natury emocjonalnej, związanej z koniecznością ciągłego przebywania w domu. W dobie pandemii ujawniły się braki w umiejętnościach godzenia interesów indywidualnych członków rodziny z interesem rodziny jako całości.

Działania w ramach programu:

– psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i wspołuzależnionych

– praca z pacjentem oparta jest na założeniach psychoterapii systemowej i poznawczo – behawioralnej

– grupa wsparcia dla DDA oparta na programie 12 kroków- poradnictwo rodzinne udzielane przez specjalistów bezpośrednio, telefonicznie lub przez Internet

W roku 2022 program jest realizowany dzięki dofinansowaniu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.