Zespół Świetlicowy

Świetlica Młodzieżowa "Gniazdo"

Świetlica Młodzieżowa „Gniazdo” jest specjalistyczną placówką wsparcia, prowadzoną przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani terapeuci PTZN, pedagodzy i wychowawcy. Świetlica działa w oparciu o własny „Statut” i „Regulamin”. Podstawy prawne stanowią:

  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • Statut Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 16.00 – 20.00. W zajęciach uczestniczy 20 osób w wieku 11 - 19 lat.

Dokumenty

Poniżej znajduje się lista dokumentów, dostępnych do pobrania, związanych z działalnością Świetlicy: