„Plusy i minusy” – profilaktyka uniwersalna dotycząca zagrożeń uzależnieniem od Internetu

„Plusy i minusy” to program profilaktyki uniwersalnej kierowany do uczniów klas IV, V, VI, rodziców i pracowników szkół podstawowych.

Do realizacji programu wybraliśmy szkoły podstawowe, gdyż ich uczniowie w większości mogą stać się odbiorcami profilaktyki uniwersalnej. Z realizacji programu pilotażowego w roku 2014 oraz jego kontynuacji w roku 2015 wywnioskowaliśmy, że treści i formy zawarte w programie szczególnie dobrze odbierane są przez dzieci w wieku 11 – 13 lat.

Program ma formę trzygodzinnych spotkań dla każdej klasy. Zajęcia edukacyjno – informacyjne w klasach IV wprowadzają podstawowe informacje, które w kolejnych latach są pogłębiane i uzupełniane. Każda klasa w ciągu trzech lat przechodzi przez cykl dziewięciu godzin zajęć.

Kolejnym elementem programu jest edukacja rodziców oraz nauczycieli szkół biorących udział w programie. Dla rodziców zostaną przeprowadzone w porozumieniu ze szkołami spotkania profilaktyczne. Rodzice będą też zachęcani do korzystania z indywidualnego poradnictwa rodzinnego w Punkcie Konsultacyjnym OT PTZN. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Program „Plusy i minusy” w roku 2019 został dofinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

Grupa inicjatywna Awaria

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w projekcie kabaretowo – cyrkowym realizowanym w Zespole Świetlicowym „Gniazdo” który był wspierany w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, w obecnym roku jest on finansowany przez Urząd Miast Gorzowa Wlkp. Wydział Kultury.

Grupa „Awaria” przygotowuje krótkie skecze prezentowane podczas różnych imprez. Jesteśmy zapraszani do pomocy podczas różnych imprez organizowanych dla mieszkańców miasta i woj. Lubuskiego. Organizujemy zabawy , konkursy, malowanie buzi. W roku 2011 nagraliśmy film promujący wolontariat p.t. „Nie bądź leń, weź się zmień” (do obejrzenia na „You tube”).

Nasz projekt pozwoli nam rozwinąć umiejętności, zaangażować w nasze działania więcej osób i wzbogacić formy pracy o formy cyrkowe.

Warsztaty sztuki cyrkowej (żonglerka, kręcenie kulami poi, diabolo, smocze kije, szczudła, skyjumpery, gigantyczne bańki, balonowe zoo, zabawy z clownem). Podczas projektu będziemy uczestniczyli w następujących działaniach:

Organizacja zabaw dla różnych odbiorców; Udział w imprezach organizowanych na terenie miasta i powiatu; Uzupełnieniem występów grupy „Awaria” będą pokazy teatru ognia i park linowy przygotowywany przez harcerzy ZHR. Warsztaty redagowania tekstu prowadzone przez twórcę tekstów kabaretowych; Przygotowanie gry „Gorzowskie memory”; Udział w obchodach woj. Lubuskiego w 2013 r., Warsztaty sztuki aktorskiej i kabaretowej prowadzone przez aktorów gorzowskiego teatru.

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w „Awarii” – zapraszamy na Facebooka.