Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkpolskim

ul. Bohaterów Westerplatte 10
66 - 400 Gorzów Wielkopolski

KRS: 0000139972
NIP: 599 26 76 386
REGON: 001267024

biuro@tzngorzow.pl
95 723 19 99

lub

695 425 067

PKO BP:
32 1020 1954 0000 7102 0162 3750

Kontakt