„DOBRZE WIEDZIEĆ” EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE WIEDZY O SZKODLIWOŚCI NARKOTYKÓW

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Gorzów Wielkopolski realizuje projekt o nazwie „Dobrze Wiedzieć” Edukacja Społeczna w Zakresie Wiedzy o Szkodliwości Narkotyków. Głównym zadaniem realizatorów projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie  szeregu działań informacyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem ze środków psychoaktywnych kierowanych do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. CELE PROJEKTU   Głównym celem programu […]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim od 3 lat realizuje program „Szkoła dla Rodziców”. Program ten jest rekomendowany przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Program „Szkoły dla rodziców i wychowawców” powstał w oparciu o teorię pedagogiczną wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz cykl książek A. Faber i E. […]

Kampania edukacyjno – profilaktyczna „Idź obok mnie”

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.” Alberta Camus „Idź obok mnie” – to prośba o dar bycia ze sobą, interakcji, porozumienia, wsparcia w każdym środowisku, w którym funkcjonujemy – zwłaszcza w rodzinie.     […]

FreD Goes Net.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy Gorzów Wielkopolski od 2014 roku realizuje międzynarodowy program wczesnej interwencji FreD Goes Net. Kilka słów o programie FreD Goes Net jest programem wczesnej interwencji wobec młodych osób, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy, bądź eksperymentują z tymi substancjami. Program ten jest działaniem krótkoterminowym. Zakłada, że […]