„DOBRZE WIEDZIEĆ” EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE WIEDZY O SZKODLIWOŚCI NARKOTYKÓW

Program polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem ze środków psychoaktywnych.  Jego głównym jest wzmocnienie roli rodziny w zapobieganiu narkomanii, innym uzależnieniom i związanym z nimi problemom poprzez edukację ogółu społeczności lokalnej. Cele naszych działań: – wzmocnienie rodziców i opiekunów, jako ważnych uczestników prewencyjnych działań dotyczących […]

FRED GOES NET – PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI KIEROWANY DO MŁODYCH LUDZI

FRED GOES NET jest realizowany przez certyfikowanych specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym OT PTZN. Został oceniony jako spełniający standardy poziomu I systemu rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Założenia programu są zgodne ze zmianami w zakresie prawa, dającymi większe możliwości edukowania zamiast karania […]

DLA KAŻDEGO COŚ WAŻNEGO” – WSPARCIE RODZIN ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM I INNYMI UZALEŻNIENIAMI

Program jest realizowany w Punkcie Konsultacyjnym Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wielkopolskim. Grupę docelową stanowią osoby uzależnione, współuzależnione i rodziny zagrożone uzależnieniami. Jest dostosowany do warunków lokalnych jako odpowiedź na potrzeby społeczne. Wspiera osobę uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem i jej rodzinę wykorzystując różne formy i metody pomocy i jest odpowiedzią na potrzeby […]

Gry planszowe dla wszystkich Gorzowian

Nasze stowarzyszenie realizuje w roku 2022 dwa projekty miękkie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ideą projektów jest zainteresowanie mieszkańców naszego miasta grami planszowymi jako formą wieloosobowej rozrywki. WIELKA BIBLIOTEKA GIER – CYKL 8 SPOTKAŃ PRZY PLANSZÓWKACH to okazja do uczestniczenia w całodziennych rozgrywkach organizowanych głównie w Budynku Głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa […]

Cykl audycji radiowych w Radiu Gorzów w ramach projektu „Dobrze Wiedzieć” Edukacja Społeczna w Zakresie Wiedzy o Szkodliwości Narkotyków.

Cykl audycji radiowych w Radiu Gorzów w ramach projektu „Dobrze Wiedzieć” Edukacja Społeczna w Zakresie Wiedzy o Szkodliwości Narkotyków: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.          

Konferencja pt. „Profilaktyka w rodzinie- Równowaga serca i rozumu”

W dniu 05.12.2019r. odbędzie się konferencja pt. „Profilaktyka w rodzinie- Równowaga serca i rozumu”, która jest podsumowaniem Kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”. Spotkanie jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim. Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in. zagadnienia związane z: komunikacją […]

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA FILM POD HASŁEM „DOM – WSZYSTKIE UCZUCIA DUŻE I MAŁE”

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim organizuje w ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”, konkurs na film „Dom- wszystkie uczucia duże i małe”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmiku mającego na celu ukazanie rodziny oczami młodych osób wkraczających w dorosłe życie. […]

„W Rodzinie – Forum pozytywne”

W dniu 29.10.2019r. o godz. 14.00 w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „W rodzinie – Forum Pozytywnych”. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok […]

Happening pod hasłem „Jesteśmy blisko”

W dniu 20.09.2019r. odbył się Happening rozpoczynający Kampanię Informacyjno – Edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie” realizowaną przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Miastem Gorzowem Wielkopolskim. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 na gorzowskim „Kwadracie” flash mobem – wspólnym puszczaniem baniek […]

Jest alternatywa, bo jest „Fred Goes Net”-Radio Gorzów 95,6

W dniu 23.10.2019r. odbyła się rozmowa w Radiu Gorzów z Łukaszem Krzeszowskim specjalistą psychoterapii uzależnień i koordynatorem działań programu FRED GOES NET na temat naszego FREDa   Jest alternatywa, bo jest „Fred Goes Net”