„W Rodzinie – Forum pozytywne”

W dniu 29.10.2019r. o godz. 14.00 w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „W rodzinie – Forum Pozytywnych”. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”.

Celem konkursu było:

  • zwrócenie uwagi na jakość i znaczenie relacji w rodzinie,
  • promowanie alternatywnych dla zachowań ryzykownych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
  • zachęcenie do zwiększenia częstotliwości kontaktów między dziećmi a rodzicami.

 

W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych, które dzielnie walczyły o zdobycie miejsce na podium. Aby zdobyć punkty musiały zrealizować 4 zadania, w których tematem przewodnim była rodzina. Śmiechu było co niemiara, młodzież starała się kreatywnie wywiązać z zadań, przy okazji wspólnej dobrej zabawy.

Nagrodzone zostały trzy szkoły:

I Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 16

II Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 21

III Miejsce zajęła Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali także pamiątkowe materiały

Drużyny wykazały się dużą wiedzą na dany temat, kreatywnością oraz spontanicznym działaniem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie.

 

Konkurs zorganizowany w ramach Miejskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej

„Idź obok mnie”

 

Zadanie realizowane ze środków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz środków własnych Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii