KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA FILM POD HASŁEM „DOM – WSZYSTKIE UCZUCIA DUŻE I MAŁE”

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim organizuje w ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”, konkurs na film „Dom- wszystkie uczucia duże i małe”.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmiku mającego na celu ukazanie rodziny oczami młodych osób wkraczających w dorosłe życie. W konkursie mogą brać udział uczniowie gorzowskich szkół średnich.

Cele konkursu to m.in.:

  • zwrócenie uwagi na jakość i znaczenie relacji w rodzinie,
  • promowanie konstruktywnych i twórczych sposobów spędzania przez młodzież wolnego czasu,
  • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Film musi być przekazany osobiście lub przesłany pocztą na adres:

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Oddział Terenowy

ul. Bohaterów Westerplatte 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń do pobrania poniżej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 22 listopada 2019 r. z podaniem ich na stronie internetowej www.tzngorzow.pl. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową.

 

Zwycięski film zostanie zaprezentowany na konferencji pt. „Profilaktyka w rodzinie – równowaga serca i rozumu” będącej podsumowaniem kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”;
która odbędzie się w dniu 05.12.2019r. o godz. 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)
66-400 Gorzów Wielkopolski

 
Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz środków własnych Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Gorzów Wielkopolski.