Konferencja pt. „Profilaktyka w rodzinie- Równowaga serca i rozumu”

W dniu 05.12.2019r. odbędzie się konferencja
pt. „Profilaktyka w rodzinie- Równowaga serca i rozumu”, która jest podsumowaniem Kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem „Idź obok mnie”. Spotkanie jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim. Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in. zagadnienia związane z: komunikacją w rodzinie, grupie rówieśniczej i społeczności lokalnej, relacjami w rodzinie i problemem uzależnienia. Podczas konferencji wystąpią specjaliści
w zakresie funkcjonowania rodziny oraz profilaktyki i leczenia uzależnień.

Konferencja odbędzie się w dniu 05.12.2019r. w godz. 10.00- 14.00 w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 106.

Pobierz prezentację